دکتر سید علی‌اکبر صفوی

دکتر سید علی اکبرصفوی از سال ۱۳۹۲ به سمت‌های قائم مقام رئیس دانشگاه و نیز معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز منصوب گردیدند. ایشان استاد تمام رشته مهندسی سیستم‌ها و کنترل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه هستند و در طول دوران خدمتِ خود در دانشگاه شیراز مسئولیت‌های مدیریتی مختلفی تا قبل از این تاریخ داشته‌اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

رئیس بخش، رئیس دانشکده، معاون فنی و عمرانی دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه.

 شماره تماس: ۳۶۲۸۶۴۳۳

 دورنگار: ۳۶۴۶۰۵۳۰

 آدرس پست‌الکترونیکی: safavi@shirazu.ac.ir